سوشیانت تنها

من آنم که هوشیدر مرا دوست خواهد داشت!

من آنم که هوشیدر مرا دوست خواهد داشت!

به منجیان دین زرتشت سوشیانت گفته می‌شود و این که ما رفتیم که با آن ها تنها شویم،برمی گردد به این که این روز ها بیش تر نقش ذخیره تاریخی در کتب ادبی دارند تا منجی.پس حداقل منجیان تنهایی هستند.لذا آن ها تنها و ما تنها و نجات یافتن هم تنهایی....

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
بایگانی
آخرین مطالب

۲۱:۵۰۱۰
فروردين

هنوز توی عصری زندگی می‌کنیم که انسان های زیادی مثل سگ شرطی اند.اگر توی یه جمع بی شعور باشند ،توی بیشعوری از هم سبقت میگیرند ،اگه هم توی یه جمع انتلکتوئل باشند ،توی قمپز در کردن.هنوز خیلی عقیبیم،خیلی.

سوشیانت تنها
۲۱:۵۹۰۵
فروردين

سوشیانت تنها